CELTA – Certificate in English Language Teaching to Adults

Yetişkinlere uluslar arası İngilizce öğretimi yeterlilik eğitim programıdır. Eğitim verilen 5 ana ünite vardır:

 • Learners and teachers, and the teaching and learning context
 • Language analysis and awareness
 • Language skills: reading, listening, speaking and writing
 • Planning and resources for different contexts
 • Developing teaching skills and professionalism.

Bu eğitimin sonunda bir sınava tabi tutulmazsınız ancak Cambridge ESOL tarafından yetkilendirilmiş kişilerce değerlendirmeye alınırsınız.

 1. Teaching Practice: İki farklı yetenek gurubuna dâhil olan iki sınıfta 6 saat süreli eğitim verirsiniz ve bunun sonucunda performansınız değerlendirilir.
 2. Written Assignments: Adult Learning, Language System of English, language skills, classroom teaching konu başlıklarında 4 farklı görevi tamamlarsınız.

Sertifikayı alabilmeniz için her iki değerlendirmeyi de geçmeniz gerekmektedir. Değerlendirme sonucu puanlandırılması; Pass, Pass’B’, Pass ‘A’ şeklindedir.

CELTYL – Certificate in English Language Teaching to Young Learners

CELTYL Programı 5 – 16 yaş guruplarına İngilizce öğretimi yeterlilik eğitim programıdır. 5 – 10 & 8 – 13 & 11 – 16 olmak üzere yaş gurupları ayrılmıştır. Eğitim verilen 6 ana ünite vardır:

 • Language awareness
 • The learner, the teacher and the teaching/learning context
 • Planning for effective teaching of young learners of English
 • Classroom management and teaching skills for teaching English to young learners
 • Resources and materials for teaching English to young learners
 • Professional development for teachers of English to young learners.

Bu eğitimin sonunda bir sınava tabi tutulmazsınız ancak Cambridge ESOL tarafından yetkilendirilmiş kişilerce değerlendirmeye alınırsınız.

 1. Teaching Practice: İki farklı yetenek ve yaş gurubuna dâhil olan iki sınıfta 6 saat süreli eğitim verirsiniz ve bunun sonucunda performansınız değerlendirilir.
 2. Written Assignments: An Aspect of the language System of English, classroom teaching and the identification of action points, young learners and learning contexts, analysis of teaching/learning materials konu başlıklarında 4 farklı görevi tamamlarsınız.
 3. Professional Development: Tüm kurs süresince genel başarınız değerlendirilir.

Sertifikayı alabilmeniz için üç değerlendirmeyi de geçmeniz gerekmektedir. Değerlendirme sonucu puanlandırılması; Pass, Pass’B’, Pass ‘A’ şeklindedir.

DELTA – Diploma in English Language Teaching to Adults

Daha önceden İngilizce eğitimi deneyiminiz var ise ve kendinizi bu alanda geliştirmek istiyorsanız DELTA sertifika programına katılabilirsiniz. Eğitim verilen 6 ana ünite vardır.

 • Understanding, knowledge and awareness of language
 • The background to teaching and learning English at adult level
 • Resources and materials
 • Working in the classroom
 • Evaluation, monitoring and assessment
 • Professional development.

Bu eğitimin sonunda Cambridge ESOL tarafından yetkilendirilmiş kişilerce değerlendirmeye alınırsınız.

 1. Coursework
 2. Extended Assignment
 3. Written Examination

Sertifikayı alabilmeniz için üç değerlendirmeyi de geçmeniz gerekmektedir. Değerlendirme sonucu puanlandırılması; Pass ve Distinction şeklindedir.

 The Overseas Teachers Refresher Course

Yurt Dışı Öğretmen bilgi güncelleme kursu (The Overseas Teachers Refresher Course) bilgilerini tazelemek ve güncellemek isteyen ya da güncel eğitim teknikleri edinmek isteyen öğretmenler için idealdir. Programın odak noktası mevcut metodolojiler ve pratik öğretim becerilerinin geliştirilmesidir. Program katılımcının İngilizce bilgisini ve İngilizce kullanmada gerekli olan kelime, dilbilgisi ve telaffuz bilgilerinin güncel olarak tazelenmesini ve geliştirilmesini sağlar.

Öğretim Yöntem Bileşeni aşağıda yer alan ana başlıklar altında toplanmıştır:

Konuşma: Öğretim telaffuzu; konuşma nedenleri, iletişim aktiviteleri; L1 ve L2 duyma yeteneklerinin karşılaştırılması, L2 duyma problemleri; geçmiş sorunlar; duyma aktiviteleri ve görevler;  kelime öğrenme ve öğretme aktiviteleri ve teknikleri; L1 ve L2 okuma yeteneklerinin karşılaştırılması; L2 okuma problemleri; okuma görevleri; Dil Bilgisi yaklaşımları; yapıların sunulması; dil bilgisi çalışmaları aktiviteleri.

Sınıf Yönetimi: Muhtemel problemler, rol yapma, farklı seviyelerde öğretme.

Program; atölye çalışmaları, seminer ve denetlenen öğretmenlik uygulamalarını kapsar. Bu da size seminer ve uygulamalı dersler süresince pratik fikirleri keşfetme imkânı sunar.

 Program İçerikleri

 • Teaching tenses successfully
 • Language in functions and situations
 • Task-based activities
 • Ways of generating speaking
 • Pair and group work
 • Using authentic material
 • Exploiting songs and jazz chants
 • Developing language awareness through teaching activities
 • Exploiting literature for classroom use
 • Exploiting videos
 • Dictogloss / student-centred dictations
 • Developing skills: jig-saw tasks
 • Motivating learners
 • The lexical approach
 • Language games
 • Integrating phonology into your lessons
 • Story telling
 • Vocabulary development and collocation

 Dersler

 • Looking at tenses
 • Appropriacy
 • Functional language
 • Language awareness
 • Improving listening
 • Spoken English
 • Focus on songs and games
 • Topic vocabulary
 • Listening task
 • Dictogloss / student-centred dictations
 • Motivating learners
 • The lexical approach
Scroll to Top
Scroll to Top