Genel Yabancı Dil Eğitimi:
Dersler süresince eğitim aldığınız alanda iletişim becerilerinizi, dilin tüm alanlarında sağlam bir yapı oluşturmanızı sağlayarak, çeşitli günlük durumlarla hızlıca geliştirmenizi sağlayacaktır.
Genel olarak dersler, okullara göre farklılık göstermek ile birlikte 45 – 55 dakika arasında haftada 20 ders sürelidir. Her Pazartesi başlayan kurslara başlangıç seviyesinden advance seviyeye herkes katılabilir.

Yoğun Yabancı Dil Eğitimi:
Program yapısı ile Genel Yabancı Dil Eğitimi ile aynıdır ancak öğleden sonraki iki derste, katılımcının ihtiyacına uyacak çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Ek dersler sabah alınan eğitimi; film ve tiyatro, medya çalışmaları, güncel olaylar, politika, yerel kültür, internet kullanılarak yapılan araştırmalar sonucunda pekiştirir.
Genel olarak dersler, okullara göre farklılık göstermek ile birlikte 45 – 55 dakika arasında haftada 24 ya da 30 ders sürelidir. Her Pazartesi başlayan kurslara başlangıç seviyesinden advance seviyeye herkes katılabilir.

Business English:
Konferans konuşmaları, eposta, Internet erişimi, Uluslar arası Ticaret, Sunumlarda Etkili İletişim, Pazarlama, Reklam, Bankacılık, Borsa, İşe Alma Mülakatları, İş Hukuku, Satışta Etkili İletişim, Uluslar arası Şirketlerde yönetim şekilleri gibi konularda mesleki İngilizce bilginizi geliştirmenizi sağlayacaktır.

SINAVLARA HAZIRLIK PROGRAMI

Cambridge ESOL
Cambridge ESOL sınavları tüm dünyada işverenler, üniversiteler ve kolejler tarafından tanınmaktadır. ESOL İngilizce seviyesine göre değerlendirilmektedir.

KET – Key English Test
Orta ve alt seviyede İngilizce bilgisini günlük yazılı ve sözlü iletişimde lisan seviyesini ölçer. KET sınavı Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) tarafından belirlenmiş A1 ve C2 arasında yer alan 6 seviyenin A2 derecesinde yer alır. KET Sınavı; Reading ve Writing (1 saat 10 dakika), Listening (30 dakika), Speaking (10 dakika) olmak üzere 3 ana bölümden oluşur.

PET – Preliminary English Test
Günlük konuşmayı Intermediate seviyesinde kullanabilen adayların girebileceği bir sınavdır. Reading ve Writing (1 saat 30 dakika), Listening (30 dakika), Speaking (10 dakika) olmak üzere 3 ana bölümden oluşur. PET sınavı Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) tarafından belirlenmiş A1 ve C2 arasında yer alan 6 seviyenin B1 derecesinde yer alır.

FCE – First Certificate in English
Orta ve üstü seviye İngilizce bilgisinin günlük yazılı ve sözlü iletişimde seviyesini ölçer. FCE sınavı; Reading (1 saat), Writing (1 saat 20 dakika), Use of English (45 dakika), Listening (40 dakika), Speaking (14 dakika) olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır.
Sınav sonucu değerlendirme tablosu:
Derece A : %80 ve üzeri
Derece B: %75 – %79
Derece C: %60 – %74
Derece D: %55 – %59
Derece E: %54 ve altıdır.
Sınavdan başarılı bir derece alabilmek için en az C derecesine ulaşmış olmak gerekmektedir.

CAE – Certfificate in Advanced English
İleri seviye İngilizce seviyesine sahip olan adayların katılabileceği bir seviye belirleme sınavıdır. Sınav sistemine göre A – B – C – D – E dereceleri üzerinden değerlendirmeye alınır ve ‘’Reading (1 saat 15 dakika), Writing (1 saat 30 dakika), Use of English (1 saat), Listening (40 dakika) ve Speaking (15 dakika) olmak üzere 5 ana bölümden oluşur. Sınav sonucu değerlendirme tablosu:
Derece A : %80 ve üzeri
Derece B: %75 – %79
Derece C: %60 – %74
Derece D: %55 – %59
Derece E: %54 ve altıdır.
Sınavdan başarılı bir derece alabilmek için en az C derecesine ulaşmış olmak gerekmektedir.

CPE – Certificate of Proficiency in English
Profesyonel İngilizce bilgisini ölçen sınava eğer İngilizceniz seviyeniz oldukça iyi ise girebilmektesiniz. CPE Sınavı Reading (1 saat 30 dakika), Writing (2 saat), Use of English (1 saat 30 dakika), Listening (45 dakika), Speaking (19 dakika) olmak üzere 5 ana bölümden oluşmaktadır.
Sınav sonucu değerlendirme tablosu:
Derece A : %80 ve üzeri
Derece B: %75 – %79
Derece C: %60 – %74
Derece D: %55 – %59
Derece E: %54 ve altıdır.
Sınavdan başarılı bir derece alabilmek için en az C derecesine ulaşmış olmak gerekmektedir.

BEC – Business English Certificate
İş yerinde kullanılan İngilizce seviyesini ölçmeye yöneliktir. Eğer işletme alanında bir kariyere hazırlanıyorsanız sizin için ideal olan bir sınavdır ve profesyonel çevrede kullanılmaktadır. Reading, Writing, Listening ve Speaking olmak üzere 4 ana bölümden oluşur. Exceptional – Good – Borderline – Weak olmak üzere 4 sonuç şeklinde değerlendirilir.

ILEC – International Legal English Certificate
Uluslar arası alanlarda çalışan avukatların girmesi gereken bir sınavdır. Reading, Writing, Listening ve Speaking olmak üzere 4 ana bölümden oluşur ve toplamda sınav süresi üç buçuk saattir. Yılın sadece Mayıs ve Kasım aylarında sınav yapılmaktadır. Sınav sonucu puanlaması B2 pass, C1 pass ve C1 pass with Merit olarak değerlendirilir.

ICFE – International Certificate in Financial English
Finans alanında ilerlemek isteyen kişilerin gireceği bir sınavdır. ICFE sınavı Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) tarafından belirlenmiş A1 ve C2 arasında yer alan 6 seviyenin B2 ve C1 derecelerinde yer alır. Sınav içerik olarak Reading, Yazma, konuşma ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır.
İçerik olarak
Financial Reporting
Insurance
Investment Banking
Ethics and Professionalism
Accounting Software
Assets and Company Valuations
Acquisitions and mergers ana başlıklarıdır.
Yılın sadece Mayıs ve Kasım aylarında sınav yapılmaktadır.

IELTS – International English Language Testing System
IELTS Sınavı iki formata ayrılmıştır.
• Academic: Lisans ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyen kişilerin girmesi gereken sınavdır.
• General Training: Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda göçmenlik başvurusu için girilmesi gereken sınavdır ve ana dili İngilizce olan bir ülkeye çalışma amaçlı giden kişilerin girmesi beklenilir.
Sınav sonucu 0 ile 9 arasında değerlendirilmektedir. Genel olarak lisans ya da yüksek lisans eğitimi almak isteyen kişilerin başvuru yapacakları üniversiteye göre değişmekle birlikte en az 5,5 alması gerekmektedir.
Her iki IELTS sınavında da 4 ayrı gurup vardır; Okuma (Reading), Yazma (Writing), Dinleme (Listening) ve Konuşma (Speaking). Her iki sınavın Reading ve Writing gurupları konu başlıkları ile birbirlerinden farklılık gösterir.

TKT – Teaching Knowledge Test
İngilizce öğretmenlerinin girdiği bir sınav türüdür. Üç bölümden oluşur.
Language and background to language learning and teaching
Planning lessons and use of resources for language teaching
Managing the teaching and learning process
Her bir bölüm 80 sorudan oluşur ve süresi 80 dakikadır. Sınav sonucu puanlandırması 1 ile 4 arasında yapılmaktadır.

TOEFL – Test of English As A Foreign Language
ETS tarafından düzenlenen ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizce seviyesini resmi olarak belgeleyebilmesi için girilmesi gereken bir sınavdır. Paper-based Test (PBT) ve Internet-Based Test (IBT) olmak kaydıyla iki farklı formatı vardır.
Paper Based (PBT): Listening, Stucture (Grammer), Reading ve Writing seviyelerinin ölçüldüğü test formatıdır ve sınav süresi üç buçuk saattir.
Sınav Sonucu Değerlendirilmesi:
Listening Comprehension: 31 – 68
Stucture / Written Expression: 31 – 68
Reading Comprehension: 31 – 67
Toplam En Düşük ve En Yüksek Puan: 310 – 677
Internet Based (IBT): Reading, Listening, Speaking ve Writing seviyelerinin ölçüldüğü test formatıdır ve sınav süresi dört buçuk saattir.
Sınav Sonucu Değerlendirilmesi:
Reading: 0 – 30
Listening: 0 – 30
Speaking: 0 – 30
Writing: 0 – 30
Toplam En Düşük ve En Yüksek Puan: 0 – 120

TOEIC – Test of English for International Communication
İş Yaşamında kullanılan İngilizce Seviye Belirleme Sınavıdır. Test 4 ana bölümden oluşur.
Listening: 4 bölümdür ve süresi 45 dakikadır. 5 ile 495 arasında puanlandırılır.
Reading: 3 bölümdür ve süresi 75 dakikadır. 5 ile 495 arasında puanlandırılır.
Listening ve Reading bölümünden toplam alınabilecek en düşük puan 5, en yüksek puan 990’dır.
Speaking: Süresi 20 dakikadır ve 0 ile 200 arasında puanlandırılır.
Writing: Süresi 60 dakikadır ve 0 ile 200 arasında puanlandırılır.

GMAT – Graduate Management Admission Test
Bu test sözel, matematiksel ve analitik yazma becerilerini ölçer ve genellikle lisansüstü yönetim okullarına giriş için istenir. GMAT sınavında en az 200 en çok 800 puan alınabilir. Analitik yazma bölümü 2 konudan oluşur ve 120 dakika sürer. Sayısal Bölüm 37 sorudan oluşur ve 75 dakika sürer. Sözel bölüm 41 sorudan oluşur ve 75 dakika sürer.

GRE – Graduate Record Examination
Genel Test sözel, sayısal ve analitik düşünme yeteneğinizi ölçer. Konu testleri ise belirli bir öğrenim alanındaki başarıyı değerlendirir. Mühendislik, fen bilimleri, bilgi teknolojisi ve toplum bilimi gibi alanlarda mastır diploması almak isteyen öğrencilerin, öncelikle GRE sınavına girmeleri gerekmektedir.

TESOL – Teaching English of Speakers of Other Languages
Anadili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenlerinin ya da iyi seviyede İngilizce bilen ve bu alanda deneyimi olanlara yönelik bir sınavdır. Bu sınavın sonunda uluslar arası düzeyde geçerliliği olan bir İngilizce öğretmenliği sertifikası alınabilir.

TIE – Test of Interactive English
Etkileşimli interaktif İngilizce testi

JET – Junior English Test
Çocuklar için İngilizce testi

SET – Senior English Test
Yetişkinler için İngilizce testi

ELSA – English Language Skills Assessment
İngilizce becerilerini değerlendirme testi

BULATS – Business English Testing Service
İş – mesleki İngilizce dili test servisi

SAT – Scholastic Assesment
Amerika’da lisans eğitimi almak isteyen herkesin girdiği ÖSS benzeri sınavdır. Test iki kısımdan oluşmaktadır, biri öğrencinin matematik becerilerini ölçer diğeri ise sözel becerilerini ölçer. SAT I ve SAT II gibi farklı sınav grupları bulunur. SAT I, ya da SAT Reasoning sınavı Reading (okuma), Math (matematik) ve Writing (yazma) olmak üzere üç farklı bölümden oluşur. SAT Reasoning Test’i yüksek öğretimde akademik başarı için gerekli kritik düşünme becerilerini ölçer. SAT Subject Testleri, katılımcıların belirli konulardaki bilgi ve becerilerini ölçer.

Law School Admission
Hukuk fakültesinde eğitim almak isteyen kişilerin girmesi gereken, adayların metinleri kavrama ve sonuca yönelik değerlendirmeler yapabilme yeteneğini ölçen sınavdır.

USMLE – United States Medical Licensing Examination
Almış olduğunuz Tıp eğitiminin Amerika’da denkliği için girilmesi zorunlu olan sınavdır.

DELF – Diploma D’Etudes en Langue Française
Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından tanınmakta olan, Fransa’da eğitim alabilmek için girilmesi gereken bir dil yeterlilik sınavıdır. İki dereceyi kapsamaktadır, bu her derecede ayrı birer sertifika verilmektedir. DELF 1. derece, Fransızca temel eğitim olanaklarını temin etmektedir. Belge sahibinin günlük hayatta, her durumda Fransızca olarak kendisini ifade edebileceğini gösterir. DELF 2. derece, bilinenlerin derinleştirildiğini, Fransız uygarlığı hakkında genel bilgiye sahip olunduğunu, adayın seçeceği bir alanda, Fransızcanın özel olarak kullanabileceğini ifade etmektedir.

DELF 1. derece 4 üniteden oluşur. 400 saatlik Fransızca eğitimi almış olan kişilerin geçebileceği kabul edilir. Her bir ünitenin belirli sayıda aşaması vardır. Bu aşama sınavlar ayrı yapılır. DELF 2, 2 üniteden oluşur. 600 saatlik Fransızca eğitimi alanlara göre tasarlanmıştır.

DALF – Diplome Approfondi de Langue Française
DALF Sınavı Fransız Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı resmi Fransızca sınavdır. Kendi içinde 2 seviyeden oluşmaktadır. Bu iki seviye için iki ayrı diploma düzenlenmektedir. DALF sınavı C seviyelerini yani yüksek seviyeleri kapsamaktadır.
DALF sınavı seviyeleri ve bu seviyelerde yapılabilecekler şu şekildedir;

DALF C1 Seviyesi (Diploması)
Bu seviye Fransızcanın sondan bir önceki seviyesidir. Artık Fransızca neredeyse ana dil düzeyine ulaşmaktadır. Kişinin rahat ve akıcı konuşabilen, dilediğini ve düşüncelerini yazabilen, okuduğunu ve dinlediğini anlayabilen durumda olması gerekmektedir.

DALF C2 Seviyesi (Diploması)
Fransızcanın son seviyesidir. Ana dil düzeyinde Fransızca bilgisi oluşmuş olması gerekmektedir. Kişinin rahat ve akıcı konuşabilen, dilediğini ve düşüncelerini yazabilen, okuduğunu ve dinlediğini anlayabilen durumda olması gerekmektedir.

DL – Diplome de Langue Française
Fransızca dil diplomasıdır

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
DSH sınavına sadece üniversitelerde girilebilir ve birçok Alman Yüksek Okulu yabancı öğrenciler için DSH sınavı hazırlık kursları sunar. Her üniversitenin kendi DSH sınavı vardır. DSH sınavında öğrencinin tüm dil becerileri (yazma, dil bilgisi, konuşma, okuma, kelime) eşit derece ölçülür ve puanlandırılır. Bu sınav sonucunda üniversitenin şart koştuğu puanı almanız durumunda üniversitede eğitiminize başlamanıza izin verilir.

DSH sınavının sonucu 3 seviyeden oluşur:
* DSH-1 (66% – 57%, En düşük seviye. Bu seviyede üniversiteye kabul edilme şansınız yok denecek kadar azdır)
* DSH-2 (81% – 67%, Bu seviye neredeyse tüm üniversitelerde kabul edilmektedir.)
* DSH-3 (100% – 82%, Her üniversiteye kabul edilir)

TestDaf ( Test für Deutsch als Fremdsprache)
TestDaF ileri düzeyde bir dil sınavıdır ve Almanya’daki bütün üniversiteler tarafından dil seviyesini gösterir belge olarak kabul edilmektedir. TestDaF sınavı Hagen’deki TestDaF Enstitüsü tarafından merkezi şekilde değerlendirilip yaklaşık 80 ülkede lisanslı test merkezleri tarafından uygulanmaktadır. Tüm sınav katılımcıları aynı soruları almaktadır. Sınavlar eğitilmiş kontrol uzmanları tarafından değerlendirilir.

Sınav sonucu, 3 seviyeden oluşur:
* TestDaF Seviye 5 (TDN 5)
* TestDaF Seviye 4 (TDN 4)
* TestDaF Seviye 3 (TDN 3)
Bu dil seviyeleri, Avrupa Birliği Dil Komisyonu’nun Ortak Avrupa Çerçeve Bildirgesine göre dil seviyesi B2.1 ve C1.2 seviyelerine karşılık gelmektedir. Sınavda öğrencinin tüm dil becerileri (yazma, dil bilgisi, konuşma, okuma, kelime) eşit derecede ölçülür ve puanlandırılır. Çoktan seçmeli bir sınav olup, yabancı öğrenciler tarafından genellikle tercih edilen yöntemdir. TestDaF Hazırlık kurslarında ağırlıklı olarak bilim dilinin yapılarını ve terminolojisi öğretilir.

ZD – Zertificate Deutsch
Almanca sertifikası

ZMP – Zentrale Mittelstufenprüfung
Orta düzeyde Almanca dil sınavı

ZOP – Zentrale Oberstufenprüfung
Temel yüksek düzey Almanca seviye tespit sınavı

KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom
Düşük seviyede Almanca dil seviye tespit sınavı

GDS – Grosses Deutsches Sprachdiplom
İleri seviyede Almanca dil seviye tespit sınavı

ZDfB – Zertificat Deutsch für den Beruf
Mesleki Almanca sertifikası

PWD – Prüfung Wirtschaftsdeutsch International
Uluslar arası ticari Almanca sertifikası

CILS – Certificato di Italiano come Lingua Straniera
İtalyanca dil sertifikası

DELE – Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera
İspanyolca dil sertifikası

Scroll to Top
Scroll to Top